УПРАВЛІННЯ НЕВЕЛИКОЮ ФІРМОЮ ДЛЯ УКРАЇНИ (УНФ)

У програмі реалізовано все найнеобхідніше для не фіскального оперативного обліку, контролю, аналізу та планування на підприємствах з такими напрямами діяльності як: надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля.

Рішення допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам і керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам – нові можливості для продуктивної роботи.

Рішення не перевантажене зайвою функціональністю, його можна легко налаштувати під особливості організації управління та обліку в компанії – це забезпечує можливість “швидкого старту” і зручність щоденної роботи.

upravlinnya-nevelikoyu-firmoyu-dlya-ukrayini-unf
upravlinnya-nevelikoyu-firmoyu-dlya-ukrayini-unf

У рішенні реалізована можливість реєстрації господарських операцій і формування первинних документів господарської діяльності підприємства – торгово-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та ін. – виконуються за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкованих форм.

Широкий спектр звітів забезпечує власникам, керівникам і співробітникам можливість швидко отримувати інформацію – в зручній для роботи і прийняття рішень формі, з необхідною оперативністю і деталізацією

Програма не призначена для ведення бухгалтерського і податкового обліку – для цих цілей зручно використовувати “BAS Бухгалтерія”, і користуватися вивантаженням даних в це прикладне рішення.

upravlinnya-nevelikoyu-firmoyu-dlya-ukrayini-unf

Можливості програмного продукту

upravlinnya-nevelikoyu-firmoyu-dlya-ukrayini-unf
Маркетинг і продажі
«Управління невеликою фірмою для України (УНФ)» підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками. Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному вираженні.
upravlinnya-nevelikoyu-firmoyu-dlya-ukrayini-unf
Роздрібні продажі
Рішення може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках. Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку. Підтримується формування і друк етикеток і цінників.
upravlinnya-nevelikoyu-firmoyu-dlya-ukrayini-unf
Постачання і закупівлі
Забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства. Службі постачання оперативно надається інформація для визначення і забезпечення внутрішніх і зовнішніх потреб у товарах і послугах. Забезпечення потреб здійснюється резервуванням товарів у вільному залишку в місцях зберігання, а також розміщенням у замовленнях постачальникам і в замовленнях на виробництво.
upravlinnya-nevelikoyu-firmoyu-dlya-ukrayini-unf
Запаси і склад
Для ведення обліку запасів підприємства на безлічі складів передбачені великі можливості. Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентарізаціі- оприбуткування і списання запасів.
upravlinnya-nevelikoyu-firmoyu-dlya-ukrayini-unf
Роботи, послуги, виробництво
Програма підтримує управління процесами виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг. Управління даними про склад і технології виконуваних робіт і виробленої продукції здійснюється за допомогою специфікацій. План-графік виробництва продукції формується замовленнями на виробництво; план-графік виконання робіт, надання послуг - замовленнями на виробництво і нарядами-замовленнями.
upravlinnya-nevelikoyu-firmoyu-dlya-ukrayini-unf
Грошові кошти
Програма дозволяє вести облік грошових коштів, а також формувати оперативний платіжний календар.
upravlinnya-nevelikoyu-firmoyu-dlya-ukrayini-unf
Зарплата і персонал
Підтримує кадровий облік персоналу, включаючи співробітників, які працюють за сумісництвом, облік робочого часу (табель) і розрахунок заробітної плати співробітників підприємства.
upravlinnya-nevelikoyu-firmoyu-dlya-ukrayini-unf
Майно
Забезпечує ведення обліку майна (необоротних активів) - основних засобів і нематеріальних активів організації: прийняття до обліку, зміна параметрів, розрахунок амортизації, продаж та списання.
upravlinnya-nevelikoyu-firmoyu-dlya-ukrayini-unf
Фінанси
У програмі є можливість ведення управлінського обліку, отримання управлінського балансу, формування та аналізу фінансового результату. Для цих цілей в системі передбачений управлінський план рахунків і механізм формування управлінських документів.
upravlinnya-nevelikoyu-firmoyu-dlya-ukrayini-unf
Аналітичні звіти
Аналітичні звіти дозволяють отримувати інформацію по всім розрізах обліку. Користувач може самостійно задавати рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань, а також зберігати власні настройки звітів
upravlinnya-nevelikoyu-firmoyu-dlya-ukrayini-unf
Мобільна версія
Мобільний додаток "Управління невеликою фірмою" є на сайтах Goоgle play і App Store. Мобільний додаток УНФ призначене для роботи із замовленнями на смартфонах і планшетах в операційних системах iOs і Android. При цьому здійснюється синхронізація з інформаційною базою "Управління невеликою фірмою", розгорнуте локально.

Функціональні можливості УНФ для мобільних пристроїв

 • швидкий і зручний оперативний облік замовлень, в тому числі відбір замовлень за ознаками “не оплачені”, “не відвантажені” і другим критеріям
 • ведення бази покупців і постачальників з їх телефонами та електронними адресами;
 • облік боргів покупців і постачальників
 • облік товарів;
 • облік оплати замовлень, руху грошових коштів;
 • підтримка російськомовного і україномовного інтерфейсів (мова інтерфейсу залежить від мови, що використовується на мобільному пристрої)
 • зручне використання камери пристрою, в якості сканера штрих-кодів;
 • розрахунок валового прибутку;
 • відправка рахунків на оплату за e-mail і SMS;
 • друк звітів і документів на принтерах WiFi і Bluetooth;
 • підтримка спільної роботи однієї і тієї ж інформаційної бази як з одним мобільним пристроєм, так і з кількома мобільним пристроями з різними операційними системами.
 • обмін між УНФ та інформаційною базою “Управління невеликою фірмою” здійснюється  такою інформацією як: нові замовлення, оплата замовлень, залишки товарів.

Ми з задоволенням відповімо на всі Ваші питання