BAS БУХГАЛТЕРІЯ

Це професійний інструмент бухгалтера, за допомогою якого можна вести облік, готувати і здавати обов’язкову звітність. Програма об’єднала в собі всі досягнення попередніх версій і нові рішення, засновані на досвіді спільної роботи з численними користувачами і партнерами фірми «1С»

Конфігурація призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в комерційній організації, яка застосовує план рахунків бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

bas-byhgalteria

Можливості програмного продукту

  • Облік документів. Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів програми, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок.

  • Ведення обліку діяльності декількох організацій. За допомогою програми можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій Можливість ведення обліку декількох організацій підтримується в версіях ПРОФ і КОРП.

  • Облік матеріально-виробничих запасів. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті: по середній собівартості, за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО).

  • Складський облік. По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У програмі можна відобразити результати інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбувається виявлення надлишків і списання недостач.

  • Облік торгових операцій. Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і рахунки-фактури, підтримується обмін електронними документами з контрагентами. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками. Для імпортних товарів враховуються дані про країну походження та номер митної декларації. Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

  • Облік комісійної торгівлі та агентських договорів. У програмі підтримується облік за комісійними договорами на продаж і на закупівлю.
  • Облік банківських і касових операцій. Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових грошових коштів, і валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень і вимог, прибуткових і видаткових касових ордерів. Реалізовано облік грошових документів. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.
  • Облік розрахунків з контрагентами. На рахунках розрахунків ведеться аналітичний облік в розрізі контрагентів, договорів, документів розрахунків. Підтримується автоматичний залік авансу як за договором в цілому, так і по конкретному документу взаєморозрахунків. Спосіб погашення заборгованості за договором можна вказати безпосередньо в документах оплати. Спосіб заліку авансів вказується в документах надходження і реалізації.

  • Облік основних засобів і нематеріальних активів. Автоматизовані основні операції по обліку: надходження, ухвалення до обліку, нарахування  амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць в податковому обліку між декількома рахунками або об’єктами аналітичного обліку.

  • Облік основного і допоміжного виробництва. Автоматизований розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини, облік спецодягу, спец оснащення, інвентарю та господарського приладдя. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Переваги BAS БУХГАЛТЕРІЯ

upravlinnya-meblevoyu-fabrikoyu-erp-3.0
Підходить вашому бізнесу.
Програма для бухгалтерії може використовуватися в будь-якій комерційній структурі, незалежно від роду діяльності та масштабу - від ФОП без працівників до багатопрофільних холдингів. «BAS Бухгалтерія» дозволяє вести облік в компаніях, що займаються оптовою, роздрібною, комісійної та інтернет-торгівлею, виконанням підрядних робіт, наданням професійних і побутових послуг, виробництвом, будівництвом.
upravlinnya-meblevoyu-fabrikoyu-erp-3.0
Зручна підготовка і відправка звітності.
У програму включені регламентовані звіти для подання контролюючим державним органам. Бухгалтерська звітність, податкові декларації і розрахунки, звіти в соціальні позабюджетні фонди, звітність з персоніфікованого обліку в Пенсійний фонд, статистична звітність, довідки для податкової легко формуються і вивантажуються в електронному вигляді. Вбудований календар бухгалтера допоможе вчасно підготувати необхідні звіти.