Етапи роботи

Аудит компанії
Підбір програмного продукту
Попереднє проведення проекту
Впровадження
Навчання
Супровід